نشریه‌ شماره ‌۲۳۱-الف، آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم

دانلود رایگان کتاب مبانی دینامیک خاک (ویرایش دوم) – براجا ام داس

دانلود رایگان استاندارد آزمایش هیدرومتری مضاعف – ASTM D 4221 – ۱۱

دانلود رایگان استاندارد آزمایش تحکیم یک بعدی کنترل تنش – ASTM D2435/D2435M – ۱۱

دانلود رایگان استاندارد آزمایش پین هول برای تشخیص خاک‌های واگرا – ASTM D4647D4647M − ۱۳

دانلود رایگان استاندارد آزمایش برش مستقیم تحکیم‌یافته‌ی زهکشی‌شده – ASTM D3080/D3080M-11

آخرین نسخه توصیه نامه طراحی نیلینگ – FHWA-NHI-14-007 – Soil Nail Walls

دانلود رایگان استاندارد آزمایش سه محوری فشاری تحکیم‌نیافته‌ی زهکشی‌نشده – ASTM D2850−۰۳a Triaxial Compression Test – UU

جدیدترین استاندارد آزمایش سه محوری فشاری تحکیم‌یافته‌ی زهکشی‌شده (۲۰۱۱) – ASTM D7181-11 Triaxial Compression Test – CD

دانلود رایگان استاندارد آزمایش سه محوری فشاری تحکیم‌یافته‌ی زهکشی‌نشده – ASTM D4767-11 Triaxial Compression Test – CU

دانلود رایگان کتاب Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics تالیف David Wood

معرفی مهاربندی به روش نیلینگ (Soil nailing) و سیستم های حفاظت جانبی گودبرداری

دانلود رایگان ویرایش هفتم کتاب Principles of Geotechnical Engineering تالیف Braja M. Das

دانلود رایگان ویرایش هشتم و سال ۲۰۱۶ کتاب Principles of Foundation Engineering تالیف Braja M. Das

کتاب Numerical Methods In Geotechnical Engineering تالیف Chandrakant S. Desai و J. T. Christian

دانلود رایگان کتاب Mechanics Soil and Foundations تالیف John Atkinson

دانلود رایگان کتاب Advanced Soil Mechanics تالیف Braja M.Das

مبانی آزمایش بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test)

دانلود رایگان استاندارد آزمایش تعیین ظرفیت باربری خاک

دانلود رایگان استاندارد تشریح نظری خاک ASTM- D 2488

فیلم آموزشی با دوبله فارسی از اصول پایداری شیروانی در سدهای خاکی همگن

فیلمی جذاب از چگونگی روش تراکم دینامیکی در بهسازی خاک

استفاده از دیوار حائل پایل شیت در آزادراه تهران -شمال

دانلود رایگان نشریه آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک-نشریه ۱۲۷)

دانلود رایگان کتاب مبانی ژئوتکنیک لرزه ای از کامالش کومار

دانلود رایگان کتاب تحلیل و طراحی در مهندسی پی

دانلود رایگان دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک) – نشریه شماره ۲۲۳

کاربرد ژئوفيزيک در مهندسی ژئوتكنيک

فایل اکسل محاسبات روابط وزنی حجمی مکانیک خاک