فایل اکسل تعرفه ژئوتکنیک

فایل اکسل تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399

50,000 تومان

  • شامل تمام فصول تعرفه ژئوتکنیک سال 1399
  • کلیه ردیف های ستاره دار در برگه های مجزا
  • برگه ورود داده های مربوط به محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی و ضرایب منطقه ای
  • محاسبه خودکار ردیف های سه گانه فصل چهارم
  • روکش مالی کاربرپسند با در نظر گرفتن ضریب طرح های غیرعمرانی و ضریب پیمان

فایل اکسل تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399

فایل اکسل تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399 توسط گروه مهندسی ژئوسیویل و بر مبنای بخشنامه شماره 99/418900 سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و شامل تمام فصول تعرفه ژئوتکنیک و نیز کلیه ردیف های ستاره دار در برگه های مجزا می باشد.

همچنین برگه هایی جداگانه جهت ورود داده های مربوط به محاسبات خدمات مهندسی، ضرایب منطقه ای و روکش مالی کاربرپسند در این فایل گنجانده شده است.

شایان ذکر است در این فایل محاسبات ردیف های سه گانه فصل چهارم نیز به صورت خودکار انجام می شود.

برای آشنایی بیشتر با تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح اینجا کلیک کنید

ویزگی های فایل اکسل تعرفه ژئوتکنیک گروه مهندسی ژئوسیویل

  • شامل تمام فصول و ردیف های تعرفه ژئوتکنیک سال 1399
  • کلیه ردیف های ستاره دار در برگه های مجزا
  • برگه ورود داده های مربوط به محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی و ضرایب منطقه ای
  • محاسبه خودکار ردیف های سه گانه فصل چهارم
  • روکش مالی کاربرپسند با در نظر گرفتن ضریب طرح های غیرعمرانی و ضریب پیمان

جهت دانلود نرم افزار حرفه ای تعرفه ژئوتکنیک سال 1399 (GeoCOST99) با محاسبات کاملاً خودکار اینجا کلیک کنید