Product thumbnail Nailing and Anchorage Calculation

دفترچه محاسبات گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ

50,000 تومان

 • گزارش کامل قابل ویرایش گودبرداری
 • به روش نیلینگ و انکراژ
 • به همراه فایل های نرم افزار PLAXIS و Slope/W
 • و نقشه های جزئیات اجرای پایدارسازی

دفترچه محاسبات گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ  به همراه فایل های PLAXIS و SlopeW و نقشه های اجرایی

این مجموعه شامل دفترچه محاسبات قابل ویرایش گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ به همراه کلیه فایل های تحلیلی نرم افزار PLAXIS و Slope/W و تمامی نقشه های دیتیل اجرای پایدارسازی می باشد.

گزارشی 100 صفحه ای، که در هر دو قالب word و pdf برای شما عزیزان آماده گردیده است شامل مطالب زیر می باشد:

 •  کاملترین معرفی انواع روشهای پایدارسازی گود در محیط های شهری به همراه تصاویر مربوطه
 • توضیح مبانی طراحی و کنترل پایدارسازی گود بر اساس آخرین ویرایش استانداردها و آیین نامه های مرتبط (FHWA و …)
 •  توضیح نحوه انتحاب روش مناسب پایدارسازی و ضرایب اطمینان
 • توضیح گام به گام نتایج مدلسازی نیل و انکر در نرم افزارهای PLAXIS و Slope/W
 •  طراحی و کنترل گام به گام و با تمام جزییات هدانکر و پد بتنی زیرسری انکرها
 •  کنترل دقیق گل میخ (Stud)، شاتکریت، گسیختگی خمشی و برش پانچ رویه (Facing)
 • توصیه های فنی و اجرایی اجرای روش پایدارسازی، عملیات نقشه برداری، عملیات خاکی، عملیات بتن پاشی و…
 • توصیه های اجرایی مونتاژ انکر و نیل و نصب پکر و فاصله نگهدار (Spacer)
 • روش اجرای تزریق دوغاب و کنترل های مربوط به آن
 • رواداری های مجاز مربوط به طول و قطر حفاری و مونتاژ نیل و انکر و ضخامت شاتکریت

علاوه بر تمامی موارد فوق نقشه های دیتیل اجرایی پایدارسازی گود به صورت فایل اتوکد (AutoCAD) شامل موارد زیر است:

 • نقشه چون ساخت (As Built)
 • مقاطع دقیق نیل و انکر
 • مشخصات فنی تزریق دوغاب و بتن پاشی
 • دیتیل هدنیل و هدانکر
 • توضیحات و مشخصات فنی آزمایش Proof یا Lock off (قفل کردن انکر)

ضمناً به همراه فایل های فوق، تمامی فایل های محاسباتی و تحلیلی پایداری به روش تعادل حدی در نرم افزار Slope/W و تحلیل تغییرشکل در نرم افزار PLAXIS برای هر چهار دیواره گودبرداری این پروژه ارائه شده و قابل ویرایش و تحلیل مجدد است.