نرم افزار تعیین ضرایب منطقه ای

نرم افزار تعیین ضرایب منطقه ای نظارت کارگاهی

رایگان

  • تعیین ضرایب منطقه ای
  • به تفکیک استان و شهرستان
  • به همراه فایل راهنما
  • حجم فایل: 10 مگابایت

ضرایب منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی

نرم افزار تعیین ضرایب منطقه ای نظارت کارگاهی توسط گروه مهندسی ژئوسیویل تهیه شده و در اختیار مهندسین گرامی قرار میگیرد. در این نرم افزار تعیین ضرایب منطقه ای نظارت کارگاهی Regional Coefficient، ضریب منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی برای مناطق مختلف کشور براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه سال 1378  ارائه شده است. با استفاده از این فایل  می توان با انتخاب نام استان و شهرستان مورد نظر در کمترین زمان ممکن ضریب منطقه ای مربوط به بخش های یک شهرستان را مشاهده نمود.

بخشنامه ضرایب منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی

ضریب منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی برای مناطق مختلف کشور براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه سال 1378 ارائه شده است. این بخشنامه به استناد ماده 23 قانون برنامه بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی از نوع گروه اول (لازم الاجرا) صادر گردیده است که در آن جدولهای ضریب منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی، در 23 صفحه ارائه شده است.

بخشنامه “ضریب منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی” ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه را از اینجا دانلود کنید.

و

نقشه پراکنش ضریب منطقه ای حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی  را از اینجا دانلود کنید.

 

نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای نظارت کارگاهی

نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی