دفترچه محاسبات سیستم پایدارسازی

دفترچه محاسبات سیستم پایدارسازی پروژه واقعی

50,000 تومان

  • دفترچه محاسبات سیستم پایدارسازی
  • پروژه واقعی در تهران
  • فایل طراحی در نرم افزار PLAXIS
  • فایل اتوکد کلیه نقشه ها
  • فایل کامل گزارش ژئوتکنیک

دفترچه محاسبات سیستم پایدارسازی یک پروژه واقعی در تهران تهیه شده در گروه مهندسین ژئوسیویل به همراه کلیه نقشه های سازه، معماری و اجرایی و انجام کنترل های دستی لازم و نیز فایل های طراحی سیستم نگهبان خرپایی در نرم افزار PLAXIS ارائه شده است، این دفترچه شامل موارد زیر است:

  • فایل کامل دفترچه محاسبات سیستم پایدارسازی گود به فرمت های Word (قابل ویرایش) و پی دی اف (pdf)
  • فایل کامل گزارش ژئوتکنیک زمین پروژه به همراه لاگ گمانه ها و نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی
  • فایل اتوکد کلیه نقشه های سازه، معماری و اجرایی سازه نگهبان و سازه اصلی ساختمان
  • فایل طراحی سیستم نگهبان خرپایی در نرم افزار PLAXIS

فهرست مطالب این دفترچه به شرح زیر است:

دفترچه محاسبات سیستم پایدارسازی